REGULAMIN

REJESTRACJA NA KURS WIĄŻE SIĘ ZE ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I AKCEPTACJĄ REGULAMINU "RODO W SWING CITY"

WZIĘCIE UDZIAŁU W ZAJĘCIACH WIĄŻE SIĘ Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU "KURSY W SWING CITY"


REGULAMIN "RODO W SWING CITY"
1. Rejestracja na jakiekolwiek wydarzenie i dobrowolne podanie wymaganych danych jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Administratorem zebranych danych osobowych jest S.T. SWING CITY Katarzyna Rupiewicz, ul. Sądowa 15a/2, 41-800 Zabrze, NIP 6482661251.
3. Administrator zobowiązuje się nie udostępniać danych innym podmiotom, chyba że będzie to niezbędne do wykonania usługi, której dotyczyła rejestracja.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu kontaktu i przekazu informacji dotyczących wydarzeń organizowanych przez S.T. SWING CITY.
5. Osoba zarejestrowana ma prawo dostępu do treści swoich danych, do swoich danych i ich poprawiania. Ma prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Ma także prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.


REGULAMIN "KURSY W SWING CITY"

Organizator
Organizatorem kursu jest Studio Tańca Swing City i Szkoła La Clave.
Wszystkie nieprawidłowości i zmiany należy zgłaszać osobom wskazanym przez Organizatora.

Odpowiedzialność
1. Wszyscy uczestnicy wydarzenia biorą w nim udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ubytki na zdrowiu, rzeczy osobiste i inne straty.
2. Uczestnicy kursu (wydarzenia) nie rejestrujący się samodzielnie, akceptują niniejszy regulamin biorąc udział w wydarzeniu.

Płatności
1. Płatności dokonujemy w siedzibie La Clave przed zajęciami wg aktualnego cennika Szkoły.
2. Na zajęciach obowiązują wyłącznie karnety Szkoły La Clave lub systemu MultiSport i OK System. Nie sprzedajemy pojedynczych wejść.
3. Karnety obowiązują na wszystkich zajęciach Szkoły La Clave.

Rezygnacje i Wykluczenia
1. Rezygnacji można dokonać osobiście lub drogą mailową, z tego samego adresu poczty elektronicznej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z listy uczestników osób, których absencja w ramach miesiąca przekracza 25% lub są nieobecne dłużej niż 3 kolejne zajęcia. Organizator nie zwraca wykluczonym osobom wpłaconych środków.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Biorąc udział w tym kursie (wydarzeniu) uczestnik zgadza się na publikację i wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w dowolnej formie (zdjęcie, nagranie i inne).