Summer Camp 2019

Summer Camp 2019 | Lindy Level UP | 4 – 7.07.2019

Panie i Panowie!

 

Panie i Panowie!

Po raz piąty Swing City Katowice i Let's Rock - klub miłośników tańców swingowych Zawiercie mają zaszczyt zaprosić na letni obóz taneczny poświęcony oczywiście w całości tańcom swingowym.
W tym roku znowu zarezerwowaliśmy cały ośrodek, tańczymy na 3 poziomach i zaczynamy w czwartek od imprezy lub w piątek od zajęć 🙂

Cisza i spokój w środku lasu, jezioro z pomostem do kończenia imprez i wypożyczalnią sprzętu (pływającej kaczki również), pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami, 3 sale taneczne, 3 pary znakomitych instruktorów krajowych i zagranicznych, 8 godzin zajęć + 2 godziny tasterów i 3 imprezy. To wszystko czeka na Was w pierwszy weekend lipca.

---------------------
REJESTRACJA
---------------------

Tylko Pary i Partnerzy.
Niestety nie mamy już miejsc dla Pań.

Link do rejestracji: https://forms.gle/67sExrtRUagrx5829

-----------------------
INSTRUKTORZY
-----------------------

W tym roku pracujemy w znakomitym międzynarodowym gronie instruktorów, których wkrótce będziemy hucznie ogłaszać.

- Isabel Gregori & Victor Lopez (Hiszpania)
- Nastya Gorban & Vitalii Kalinchyk (Ukraina)
- Nadzieja Kawon & Mateusz Wolski (Polska)

---------------
PROGRAM
---------------

W programie:
- Warsztaty Lindy Hop na 3 poziomach zaawansowania,
- Tastery,
- Imprezy
- Leżing, Plażing, Smażing

-------------
POZIOMY
-------------

Zajęcia planujemy na 3 poziomach zaawansowania. Uczestnicy będą przydzielani do poszczególnych grup przez instruktorów na podstawie przesłuchania (Audition).

---------------------------------------
WSTĘPNY HARMONOGRAM
---------------------------------------
CZWARTEK

21:00 - Impreza przedobozowa (Before Party)

PIĄTEK
10:00 - 11:00 - Śniadanie (Breakfast) tylko dla przyjeżdżających w czwartek
11:00 - 11:30 - Podział na grupy (Audition)
11:30 - 12:30 - Zajęcia Lindy Hop (Classes)
12:40 - 13:40 - Zajęcia Lindy Hop (Classes)
14:00 - 15:00 - Obiad (Dinner)
17:00 - 18:00 - Zajęcia Lindy Hop (Classes)
18:00 - 19:00 - Kolacja (Supper)
21:00 - 22:00 - Taster
22:00 - ... - Impreza (Party)

SOBOTA
10:00 - 11:00 - Śniadanie (Breakfast)
11:30 - 12:30 - Zajęcia Lindy Hop (Classes)
12:40 - 13:40 - Zajęcia Lindy Hop (Classes)
14:00 - 15:00 - Obiad (Dinner)
17:00 - 18:00 - Zajęcia Lindy Hop (Classes)
18:00 - 19:00 - Kolacja (Supper)
21:00 - 22:00 - Taster
22:00 - ... - Impreza (Party)

NIEDZIELA
10:00 - 11:00 - Śniadanie (Breakfast)
11:00 - 12:00 - Zajęcia Lindy Hop (Classes)
12:10 - 13:10 - Zajęcia Lindy Hop (Classes)
14:00 - 15:00 - Obiad (Dinner)
15:00 - Pożegnanie (Farewell)

-------------
MIEJSCE
-------------
Obozować będziemy w Ośrodku Wypoczynkowym Lotnik, który znajduje się w lesie i sąsiaduje z jeziorem. Z sal widać jedno i drugie, a po zajęciach czekają na Was rowerki wodne, molo i przepiękny fort oddalony o 10 km. Miejsce zapewnia nam pokoje z łazienkami, 3 sale z parkietami, 3 posiłki w osobnej stołówce, zaplecze socjalne i dużo zieleni na 3 hektarach ogrodzonej posesji.

Ośrodek położony jest w Staszowie (woj. świętokrzyskie) w odległości 400 km od Wrocławia, 200 km od Warszawy i Łodzi, 185 km od Katowic, 150 km od Zawiercia i Krakowa.

------------
POKOJE
------------
Mieszkamy w pokojach 2 i 3 osobowych z łazienkami. Ilość pokoi 2osobowych w tym roku jest mocno ograniczona i będą przydzielane wg kolejności zgłoszeń.

Pokoje opuszczamy w niedzielę, najpóźniej przed zajęciami. Jest to związane z przyjazdem kolejnej grupy.

------------
CENNIK
------------
cennik summer camp
Ceny ważne do 31 maja 2019 roku.
Weekend Passy uruchomimy po 31 maja 2019 roku.

FULL PASS (PT. - ND)
(2 doby, 3 posiłki, extra obiad, 8h zajęć, 2 tastery, 2 imprezy)
490,00 PLN (115,00 EUR)

DODATKOWY CZWARTEK
(1 doba, impreza, śniadanie)
60,00 PLN (15,00 EUR)

Do zobaczenia!

----------------------------
Detailed information
Ladies and gentlemen!

For the fifth time running, Swing City Katowice and Let's Rock Zawiercie are proud to invite you to a summer dance camp dedicated entirely to swing dance.
This coming year, following the established tradition, we’ll have the whole resort exclusively to ourselves, comfortably accommodating 3 groups at different levels. The official launch is with a party on Thursday evening, however you can still join us on Friday morning for auditions 🙂

Leisure and relaxation in the middle of the forest, a lake with a bridge perfectly suited for putting a final touch on evening events, equipment rental (floating ducks included), double and triple rooms with bathrooms, 3 dance halls, 3 pairs of top notch homegrown and foreign instructors, 8 hours of classes + 2 hours of tasters and 3 events. All this and more awaits you starting the first weekend of July.

---------------------
REGISTRATION
---------------------

We have spots only for Couples and Leaders.

Registration link: https://forms.gle/67sExrtRUagrx5829

-----------------------
INSTRUCTORS
-----------------------

This year, we're working in a great international group of instructors.

- Isabel Gregori & Victor Lopez (Spain)
- Nastya Gorban & Vitalii Kalinchyk (Ukraine)
- Nadzieja Kawon & Mateusz Wolski (Poland)

---------------
AGENDA
---------------

- Lindy Hop workshops at 3 levels,
- Tasters,
- Parties
- Leisure, Sunbathing and Relaxing

---------------
LEVELS
---------------

Classes are planned at 3 levels. Participants will be assigned to individual groups by instructors based on auditions.

---------------------------------------
PRELIMINARY SCHEDULE
---------------------------------------
THURSDAY

21:00 – Before Party

FRIDAY
10:00 - 11:00 - Breakfast - only for those arriving on Thursday
11:00 - 11:30 - Auditions
11:30 - 12:30 - Lindy Hop Classes
12:40 - 13:40 - Lindy Hop Classes
14:00 - 15:00 - Lunch
17:00 - 18:00 - Lindy Hop Classes
18:00 - 19:00 - Dinner
21:00 - 22:00 - Taster
22:00 - ... - Party

SATURDAY
10:00 - 11:00 - Breakfast
11:30 - 12:30 - Lindy Hop Classes
12:40 - 13:40 - Lindy Hop Classes
14:00 - 15:00 - Lunch
17:00 - 18:00 - Lindy Hop Classes
18:00 - 19:00 - Dinner
21:00 - 22:00 - Taster
22:00 - ... - Party

SUNDAY
10:00 - 11:00 - Breakfast
11:00 - 12:00 - Lindy Hop Classes
12:10 - 13:10 - Lindy Hop Classes
14:00 - 15:00 - Lunch
15:00 - Farewells

-------------
LOCATION
-------------
We’ll be staying at Lotnik Holiday Resort located in the middle of the woods and adjacent to a picturesque lake. Rooms will have either forrest or lake views and dance halls overlook them both! For those seeking extracurricular activities, there are paddle boats available, a beautiful pier is a just a few steps away and a historic fortress is mere 10km away. The campus provides accommodation with bathrooms, 3 dance halls with parquet floors, meals 3 times a day in a separate canteen, social facilities and attractive natural surroundings on 3 hectares of fenced property.

The resort is located in Staszów (Świętokrzyskie voivodeship), 400 km from Wrocław, 200 km from Warsaw and Łódź, 185 km from Katowice, 150 km from Zawiercie and Kraków.

------------
ACCOMMODATION
------------
We stay in double and triple rooms equipped whit bathrooms. The number of double rooms this year is very limited and will be allocated according to the order of applications.

We vacate the rooms on Sunday, before last classes at the latest, as there is another group arriving same afternoon.

------------
PRICES
------------

Prices valid until May 31, 2019.
Weekend Passes will be available after May 31, 2019.

FULL PASS (PT. - ND)
(2 nights, 3 meals a day, lunch on Sunday, 8 hours of classes, 2 tasters, 2 parties)
490.00 PLN (115.00 EUR)

ADDITIONAL THURSDAY EVENING
(1 extra night, evening party, breakfast)
PLN 60.00 (EUR 15.00)

See you soon!